Frågor & Svar

Hur många kan signera ett dokument?
Så många som du önskar, se bara till att lägga till deras mail adresser innan du skickar iväg dokumentet för signering. När samtliga har signerat kommer du att få notis om det
Behöver jag också signera ett dokument?
Precis som du gör med ett fysiskt dokument ska du göra digitalt. Dvs, om tex både du och en motpart signerar ett fysiskt dokument, kan du göra snarlikt. Du behöver då ange både ditt eget och din motparts mail adresser och därefter signerar ni båda med era BankID
Behöver jag ange motpartens personnummer eller räcker mailadress?
Vissa dokument behöver signeras av en specifik person, då kan det vara bra att ange den personens personnummer när du förbereder dokumentet för signering. Genom att ange personnummer kan enbart den eller de personerna signera dokumentet. Annars kan vem som helst som får mailet signera dokumentet. I andra fall kan det vara bra att inte ange personnummer, det räcker då med enbart mailadress. Om man tex inte vet exakt vilken motpart som kommer att eller har rätt att signera men man känner till tex motpartens företagsadminstration kan man då maila dokumentet till den avdelningen och de i sin tur skickar dokumentet till behörig person för signering.
Kan vem som helst öppna dokumenet som jag skickar för signering?
Här har vi två situationer. Situation 1, du anger enbart en mailadress. Mottagaren av mailet får en länk som innehåller dokumentet för signering. Om mottagaren väljer att skicka mailet vidare kommer nästa mottagare också att kunna öppna länken, och så vidare. Om du däremot även anger ett personnummer kommer enbart den personen att kunna signera dokumentet.
Vad händer när mottagaren signerar dokumentet?
Då får du en notis via mail att dokumentet är signerat. Du hittar det signerade dokumentet i b2bsign.se och även i din mail brevlåda. Om du öppnar dokumentet kommer du att se en "finger print" på den digitala signaturen längst ned i dokumentet. Där framgår också vem eller vilka som signerat dokumentet.
Varför har man valet att ange telefonnummer?
Förutom att mottagaren av dokumentet ska få ett mail vill man i ibland att de även ska få notis via sms. På det sättet kan man påskynda processen att få dokumentet signerat. Tänk också på att mail från okänd part ibland automatiskt hamnar i skräppost och mottagaren har då ingen aning att denna behöver signera ett dokument. Med ett sms kommer mottagaren att agera.
Vad händer när mottagaren inte signerar dokumentet?
Ingenting händer om mottagaren inte signerar ett dokument, du får helt enkelt inget signerat dokument tillbaka och det dokumentet förblir i status IN PROGRESS när du loggar in med ditt BankID. Om du därmet anger ett slutdatum för signering innan du skickar iväg dokumentet kommer mottagaren att få två notiser, 48 timmar innan och 24 timmar innan slutdatumet. Om mottagaren ändå inte signerat kommer du att få notis
Vad händer om en eller flera av mottagarna inte signerar dokumentet?
Ifall du skickar ett dokument för signering till flera personer samtidigt kommer du att få notis varje gång någon av dessa signerar ett dokument. Först när samtliga parter som du angivit signerar dokumentet kommer dokumentet att bli färdigmarkerat och då ändra status från IN PROGRESS till SIGNERAT. Samtliga parter kommer då att få ett mail med det signerade dokumentet. Om du däremet angivit slutdatum när samtliga måste signera dokumentet och någon part inte gör det efter sluttiden kommer samtliga få ett mail att dokumentet inte blivit färdigsignerat. Man kan närsomhelst se vilka som signerat dokumentet genom att försöka signera det igen; du får då ett meddelande att du redan signerat, men kan då se vilka andra som också signerat
Kan man signera samma dokument flera gånger?
Samma person kan ej signera samma dokument flera gånger, du får då ett felmeddelande att du redan signerat dokumentet. Samma sak om du anger att flera personer ska signera och skickar mailet till olika mailadresser, så fort du försöker signera med samma BankID får du ett felmeddelande
Vilka typer av mallar finns det?
Vi har mallar för olika branscher, för att göra det enkelt att söka sig bland dessa har vi grupperat de enligt följande Bank & Finans - Fintech - Fastighet - Transport - Telekom - Försäkring - Redovisning - Juridik - - HR & Rekrytering - Annan Vi kommer kontinuerligt att lägga till mallar som efterfrågas av våra användare
Är B2B Sign mallarna juridiskt bindande?
Ja, våra mallar är juridiskt granskade.
B2B Sign erbjuder olika populära mallar så att du på ett enkelt sätt kan fylla i med den information som behövs och skicka vidare för signering. Vi samarbetar med flera branscher och juristbyråer för att säkerställa att de håller rätt kvalité och att innehållet är juridiskt bindande
Vilka fält i mallarna ska jag fylla i?
Det är markerat vilka fält som ska fyllas i. B2B Sign granskar inte om du har fyllt i samtliga eller ej, så kontrollera slutliga dokumentet innan du skickar iväg det för signering
Finns det någon som granskar mitt slutliga dokument som ska signeras?
B2B Sign granskar inte det slutliga dokument som du skickar vidare för signering. B2B Sign har granskat själva mallarna vi erbjuder, men innehåller med den information som du fyller i granskar vi inte. Vid osäkerhet ber vi dig därför vända dig till en jurist, advokat eller motsvarande som har kunskap inom det område som avtalet berör.
Hur mycket kostar det att signera ett dokument?
I B2B Sign använder vi termen "Krediter" för att signera dokument där en Kredit motsvarar en krona Du betalar för det du använder, därmed behöver du inte binda dig med olika abonnemangsformer. Beroende på hur många du ska skicka ett dokument för signering till, samt om du vill skicka notis via sms så blir det olika priser Det kostar 3 krediter för signering av en person och 2 krediter för varje sms. Exempel 1: Skicka pdf dokument för att signeras med en motpart. Inget sms väljs. Här betyder det då att både du och motparten ska signera, därmed blir det 2*3 krediter Total kostnad i krediter: 6 Exempel 2: Skicka pdf dokument för att signeras av två motparter, dvs person A och person B. Du väljer även att båda ska få notis via sms också. Därmed blir det inklusive dig totalt tre personer som ska signera medan två ska få sms; 3*3+2*2 Total kostnad i krediter: 13
Hur verifierar jag signaturen i efterhand?
Ladda upp det färdigsignerade dokumentet på sidan www.b2bsign.se/verifikation Om innehållet är förfalskat, dvs att det har ändrats/manipulerats efter att samtliga parter signerade dokumentet kommer verifikationssidan att påvisa det i form av ett "rött" resultat. Om innehållet är intakt, dvs ej förfalskat kommer verfifikationssidan att påvisa ett "grönt" resultat. Notera att det slutliga dokument som skapas då samtliga parter har signerat är en signaturhandling som elektroniskt har förseglat det uppladdade dokumentet med de privata digitala signaturerna. Verifikationstjänsten www.b2bsign.se/verifikation är en del av B2B Sign för att påvisa integriteteten och därmed äktheten av en signaturhandling genom att åter ladda upp signaturhandlingen (signerade dokumentet tillsammans med verifikationshandlingen). Vår digitala signaturprocess uppfyller det Europeiska eIDAS förordningen nr 910/2014 och vår teknik bygger på SHA-512 för kryptografiska hashfunktioner. Det signerade dokumentet sparas i PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) format och är enligt eIDAS lika juridiskt bindande som fysiska signaturer
Vilka betalmetoder kan jag använda?
För närvarande kan du betala med Swish. Vi kommer snart att lägga till nya betalmetoder.
Får jag kvitto?
Ja, du får ett kvitto mailat till din e-postadress vid samtliga köp. Du kan även hitta kvittot genom att logga in och navigera till Krediter och däri klicka på de tre punkterna för att ladda ned en kopia på kvittot.
Kan jag redovisa dessa kvitton?
Ja, vi är godkända för F-skatt och du kan redovisa dessa kvitton i din ekonomiska redovisning.
Följer ni GDPR?
Ja, det gör vi. Läs igenom vår Integritetspolicy eller Allmänna Villkor längst ned på sidan för mer detaljer.
B2B Sign samverkar med eller följer nedans förordningar
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner