Integritetspolicy

Version 2021-06-06 

B2B Sign eftersträvar en hög nivå av dataskydd och värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy dokumenterar de personuppgifter vi samlar in och hanterar. Det är viktigt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy.

I det här dokumentet använder vi begreppet ”personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Behandling av personuppgift innefattar allt som sker med personuppgifterna. 

När du loggar in hos B2B Sign första gången får du en förfrågan och en bekräftelse på att vi sparar dina uppgifter hos oss. Det gäller

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Betalningshistorik

Har du angett ett eller flera företag sparar vi även

  • Företagsnamn
  • Företagen(s) e-postadress(er)
  • Organisationsnummer
  • Telefonnummer

Du kan uppdatera dessa uppgifter själv på hemsidan www.b2bsign.se genom att logga in och navigera till ”Användarinställningar”.

B2B Sign använder dina personuppgifter för att hantera dina köp på denna plattform genom att behandla dina köp och eventuella returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om köp, status uppdateringar av dina ärenden eller i händelse av problem med dina ärenden hos oss. Som ärenden ingår bland annat att skicka dokument för signering, signera dokument, hantera arkiverade dokument och pågående processer, betalningar och att hantera klagomål kring våra tjänster.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig.

 

Som laglig grund för att spara ovan uppgifter är fullgörande av köpeavtal och rättslig förpliktelse

Rättslig förpliktelse innebär här bland annat att insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

Dessutom är det nödvändigt att spara dina uppgifter för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utveckla och utvärdera våra produkter, tjänster och system. Samt för att kunna hantera kundtjänstärenden.  

 

Dina uppgifter sparas i B2B Sign fram till dess att du begär att vi tar bort de, har vi väl tagit bort de kommer du inte få tillgång till redan signerade dokument.

 

Dina rättigheter

I samband med att du som användare loggar in första gången godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Som registrerad har du rätt att begära registerutdrag för att ta del av den information som finns registrerad om dig. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

Vi strävar efter att dina personuppgifter skall vara korrekta och uppdaterade. Om någon lämnad personuppgift behöver uppdateras har du rätt att begära rättelse. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig detta. Om du tidigare givit samtycke till detta har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi ämnar inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vi ämnar inte utlämna dina uppgifter till tredje part om så inte är nödvändigt. Dina personuppgifter kommer att delas med andra parter så som tex 1) du önskar dela dokument för vidare signering med genom B2B Sign, 2) betalningslösningar, 3) IT-tjänster.

Delning av dina personuppgifter sker endast i syften som är förenliga med de ändamål som definierats ovan och de Allmänna villkoren och i enlighet med rådande lagar och regler. När personuppgifter lämnas ut görs detta till parter som antingen själva är personuppgiftsansvariga eller där det finns personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter skyddas. När dina personuppgifter delas med part som själv är personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy.

 

Skydd och lagring av personuppgifter

Vi arbetar för att lagra alla personuppgifter vi samlar in på ett så säkert sätt som möjligt. All kommunikation mellan vår webbserver och din webbläsare är krypterad för att skydda insamlandet av dina personuppgifter. Endast personal med rätt behörighet har tillgång till dina personuppgifter.

 

Behandlingar som utförs: Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla krav enligt lagar, domslut och myndighetsbeslut. Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

 

Ändringar

B2B Sign förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy för att kunna fullfölja sina förpliktelser och legala krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas på denna webbplats.