Köpvillkor

Priser och Betalning inklusive Betalningsmetoder

Det här köpvillkoret gäller för köp av krediter via leverantören av signeringsplattformen B2B Sign, www.b2bsign.se, härnedan kallad ”B2B”.

Användaren tillika Kunden betalar för de krediter som införskaffas, samt en transaktionsavgift på 5 kr. Det totala priset, samt pris per vara och avgifter framgår tydligt till Kunden innan betalning sker.

Vid varje köp får användaren ett digitalt kvitto via e-post, det går dessutom att hitta kvittot på hemsidan genom att logga in och navigera till fliken ”Krediter”.

Samtliga priser som anges på både plattformen och på kvittot är inklusive moms.

B2B Sign är godkänt för F-skatt

B2B äger rätten att utan föregående meddelande till Kunden utföra ändringar i Köpvillkoren och priser. Vid betydande ändringar kommer B2B att meddela Kunden i förväg innan ändringen sker. Kunden ska då informeras via av Kunden angiven e-postadress.

Både privatpersoner och företag kan handla hos B2B.

”Krediter” är den term som används i B2B Sign tjänsterna och innebär tokens som kan nyttjas för att köpa en digital vara hos B2B Sign. Som digital vara räknas i det här fallet signering av dokument, få tillgång till B2B Sign publika mallar och snarlikt. Det framgår tydligt vad en digital vara kostar innan en debitering av krediter sker.

 

Ångerrätt och Returer

Enligt distanshandelslagen kan Kunden inom 14 dagar returnera tillbaka icke förbrukade krediter till B2B. I så fall måste dessa krediter lämnas tillbaka inom 30 dagar.

Återbetalning sker via en av de två betalmetoderna Swish eller Klarna, beroende på hur användaren införskaffade krediterna. Kunden får tillbaka det belopp som betalades i snitt för dessa krediter, exklusive transaktionskostnaden. I Kundens meddelande till B2B kundservice måste det klart framgå att Kunden ångrar sig. Ångerfristen börjar löpa den dag B2B Sign lämnat information till Kunden att man godkänner dess ångerrätt.

Förbrukade krediter kan ej återlämnas till B2B Sign.

När B2B Sign godkänt Kundens ångerrätt kommer B2B att returnera dessa genom till oss genom att ta bort det antal Krediter som båda parterna kommit överens om från Kundens konto. B2B kommer då att betala tillbaka för de krediterna inom 30 dagar från det att krediterna returnerats.

 

Garantier och Service

B2B Sign handhar digitala produkter och därmed räknar B2B ej med att produkterna behöver service. Förvisso undersöker B2B Sign teamet eventuella defekter som påverkar krediterna och ersätter användaren för förlorade krediter om denne hamnat i sådan situation.

En kredit är en digital produkt och användaren bör kunna använda den oavsett när i framtiden.