Några ord om vår verksamhet

Vi är ett par gedigna entreprenörer med mångårig erfarenhet från IT- och den finansiella världen; alltifrån fåmans bolag, konsultverksamhet, nischade mindre finansbolag och vidare till storföretagens fina korridorer

Sverige med dess världledande IT infrastruktur erjuder oändliga möjligheter. Det vill vi ta tillvara och utveckla nya digitaliseringstjänster för både privat personer och företag av olika storlek och inom olika branscher

Som ett led i det här har vi därför utvecklat B2B Sign med ändamålet att vara enkelt att förstå och prisvärd att nyttja. Vår mission har varit att utveckla en intuitiv och självförklarande tjänst som du kan använda regelbundet i ditt dagliga jobb eller om du så behöver vid enstaka signeringstillfällen. Vi hoppas därmed att du tycker att vi uppnått det ändamålet

/ B2B Sign teamet
B2B Sign samverkar med eller följer nedans förordningar
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner